BFFS

Een voor het klimaat gevoelige Federatie

Gezien de urgentie van de klimaatcrisis moedigt de Federatie de verdieping van de principes van duurzame ontwikkeling binnen de filantropische sector aan. Het is namelijk van essentieel belang dat de filantropische sector (waarvan stichtingen deel uitmaken) het voortouw neemt, niet alleen bij de aanpak van sociale en economische onrechtvaardigheden, maar ook met betrekking tot het klimaat. Het klimaat is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal en heeft gevolgen voor alle activiteiten, ook die van stichtingen. Dus waar past filantropie, en meer specifiek stichtingen, in dit grote debat over ecologie? Om deze vraag te beantwoorden, achten wij het van essentieel belang dat de gevolgen voor het klimaat en de verplichtingen van stichtingen worden onderzocht om de verantwoordelijkheden van de filantropische sector in kaart te brengen. Het klimaat is inderdaad niet altijd een prioriteit voor de sector, en daarom zetten wij ons als Federatie in om groen te promoten als een pijler van de activiteiten en strategie van de stichtingen. Daartoe verwijzen wij u naar de volgende artikelen:

  • "The stark reality : Every foundation is now a climate foundation", waarin Tom Brookes, CEO van de "Global Strategic Communications Council" vaststelt:

    "Often, one of the main barriers to foundations taking climate action is that they don’t identify as “climate foundations” and don’t have much experience working on this topic."
     
  • "Every foundation should be a climate foundation", een oproep van André Wilkens, directeur van de European Cultural Foundation, om zelfs al zit "klimaat" niet in de missie van de stichting er toch actie mogelijk is.

Als u al klimaatbewust bent en wilt overstappen op een duurzame manier van werken, moedigen wij u aan om u aan te sluiten bij de #PhilanthropyForClimate-beweging.

Als u geïnteresseerd bent in het ondersteunen van initiatieven die een klimaatperspectief brengen in het werk van stichtingen, verwijzen wij u naar "Active Philanthropy" dat online cursussen aanbiedt om de sector ecologisch gevoeliger te maken. Meer informatie, inclusief registratiegegevens, vindt u hier.

Ten slotte moedigen wij stichtingen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Belgisch platform rond ecologie, specifiek in relatie tot de stichtingswereld, ten zeerste aan om contact met ons op te nemen. De Federatie wil zo snel mogelijk de nodige en dringende stappen ondernemen met geïnteresseerde stichtingen.