BFFS

Hoe lid
worden?

Om lid te worden moet u ons een aanvraag per e-mail sturen met de volgende informatie:

  • de volledige naam van uw organisatie, het officiële adres en het ondernemingsnummer (Belgisch of buitenlands),
  • de naam, voornaam en contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en contactperso(o)n(en) die met de Federatie zullen interageren,
  • Een kopie van de statuten (voor Belgische stichtingen, de laatste officiële versie die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd).

In 2021 bedraagt het lidgeld € 300 per jaar. Voor alle lidmaatschappen die vóór 1 oktober zijn goedgekeurd, is het bedrag verschuldigd voor het gehele lopende jaar (geen pro-rata).

Vanaf 2022 zullen de lidgelden proportioneel worden berekend op basis van het vermogen van de stichting ("eigen vermogen"). Gelieve contact met ons op te nemen voor meer informatie.