BFFS

Hoe lid
worden?

De leden moeten de waarden en de Beginselen van goed bestuur van de Federatie onderschrijven.

Wanneer u de voorwaarden vervult om lid te worden, nodigen wij u graag uit om het document op de pagina Aanvraag tot lidmaatschap in te vullen. 

Het lidgeld bedraagt 300 EUR per jaar. U kan er voor kiezen om spontaan een bijkomende financiële bijdrage te doen of u kan er ook voor kiezen om een project van de Federatie financieel te ondersteunen.