BFFS

Algemene
Vergadering

In 2018 vindt de Algemene Vergadering plaats op 19 april.

Op de laatste Algemene Vergadering werden de jaarrekening 2016 en het budget 2017 goedgekeurd.

Vorige AlgemeneVergaderingen
 • 15 maart 2016
 • 19 maart 2015
 • 20 maart 2014
 • 21 maart 2013
 • 2 mei 2012
 • 7 april 2011
 • 22 maart 2010
 • 12 mei 2009
 • 6 juni 2008
 • 22 maart 2007
 • 23 maart 2006
 • 16 juni 2005
   

Oprichtingsvergadering van 21 oktober 2004
Tijdens deze vergadering werden de statuten van de vzw goedgekeurd en werden de leden van de Raad van Bestuur verkozen.

Informatievergadering van 17 juni 2004
Tijdens deze vergadering beslisten de leden rechtspersoonlijkheid te geven aan wat tot dan toe een feitelijke vereniging was.

Informatievergadering van 17 februari 2004
Op deze allereerste bijeenkomst werd toelichting gegeven bij de doelstellingen en werd de gelegenheid geboden om toe te treden tot de vzw.