BFFS

Advocacy

ImpactCoalitie

Wat/Wie is de ImpactCoalitie?
 

De Impactcoalitie groepeert eersterangsactoren voor het maatschappelijk belang in België : verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk, die zich ertoe verbinden tijd en middelen, waaronder giften van de bevolking, efficiënt en transparant te gebruiken. Deze coalitie verdedigt verschillende punten zoals een administratieve vereenvoudiging, en een voordelige fiscaliteit voor het non-profit sector.

De meerwaarde van een samenwerking in de non-profitsector

 

De Belgische non-profitsector bestaat uit 1.800 filantropische stichtingen (2022) en enkele tienduizenden verenigingen. Bovendien hebben ongeveer 2.265 internationale verenigingen hun maatschappelijke zetel in België en vallen ze dus onder het Belgische recht. Hierdoor levert de non-profitsector een belangrijke bijdrage aan de creatie van welvaart in de Belgische economie, met een toegevoegde waarde van bijna 22 miljard euro, bijna 5% van het BBP.

De doelstellingen van de ImpactCoalitie
 

De Impact Coalitie bestaat uit verenigingen, federaties en overkoepelende organisaties, die enkele duizenden non-profit stichtingen en verenigingen vertegenwoordigen die actief zijn op het gebied van filantropie, internationale solidariteit, welzijn, gezondheid, mensenrechten, milieu, dierenwelzijn, sociaal-culturele activiteiten, onderwijs, enz.  
 

De doelstellingen van de ImpactCoalitie richten zich op 3 hoofdthema's:

  • Administratieve vereenvoudiging voor stichtingen en verenigingen
  • Fiscale steunmaatregelen voor donaties
  • Gemoderniseerde regelgeving voor fondsenwerving

De Impact Coalitie verwacht dus actie van de federale regering op dit vlak om het bestaanskader van stichtingen en verenigingen in België aan te passen en te verbeteren. 


Vooruitgang 

 

Na de afronding van het onderzoek naar de relatie tussen banken en de non-profitsector kwam de ImpactCoalitie in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw samen om te bekijken hoe de verschillende administratieve en communicatieproblemen, die bestaan tussen banken en stichtingen en non-profits, best kunnen aangepakt worden. Een eerste persbericht met de samenvatting en de concrete acties die nodig zijn werd onlangs verdeeld. Via deze weg wensen we ook de stichtingen te danken die hebben deelgenomen aan de studie, die ons toelieten om de situatie beter te schetsen.  

In dat kader werd, in samenwerking met Philea, ook een position paper overgemaakt aan de  Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie met een voorstel voor een administratieve verduidelijking van artikel 43 van de Antiwitwaswetgeving (AML) en meer bepaald i.v.m. de toepassing van UBO voor stichtingen van algemeen nut en non-profitorganisaties.

Met deze twee actiepunten is de Federatie een drijvende kracht in de ImpactCoalitie en administratieve vereenvoudiging en een gunstige belastingheffing voor de stichtingen te verkrijgen.

>> Onze persberichten: 

Actoren
 

De belangrijkste partners van het ImpactCoalitie zijn: