BFFS

Wie kan
lid worden?

Om werkend lid te worden moet u de rechtsvorm van een stichting hebben:

    • ofwel een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht,
    • ofwel een private stichting naar Belgisch recht met een duidelijk filantropisch doel,
    • ofwel een buitenlandse stichting met activiteiten in België.

 

Als uw organisatie geen stichting is, maar wel filantropische activiteiten ontplooit, kunt u een aanvraag indienen om toegetreden lid (zonder stemrecht) te worden.

 

Alle leden verbinden zich ertoe de Statuten van de Federatie en de Beginselen van goed bestuur na te leven.