BFFS

Wie kan
lid worden?

U bent bereid de beginselen van goed bestuur te onderschrijven en toe te passen.

U bent :

  • Een stichting van openbaar nut of een private stichting die voldoet aan de bepalingen van de wet van 27 juni 1921,
  • Een Europese stichting met vestiging in België,
  • Een buitenlandse stichting gevestigd en actief in België,
  • Lid van het European Foundation Centre gevestigd en actief in België,

dan kan u toetreden als ‘volwaardig lid’. U maakt dan actief deel uit van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen met stemrecht tijdens de Algemene Vergadering.

U bent een organisatie die de doelstellingen van de Federatie onderschrijft en u fungeert bijvoorbeeld als onafhankelijke ‘corporate foundation, dan kan u toetreden als ‘geassocieerd lid’. U heeft dan wel geen stemrecht in de Algemene Vergadering.