FFS

Wie kan
lid worden?

U bent bereid de beginselen van goed bestuur te onderschrijven en toe te passen.

U bent een

  • stichting van openbaar nut of een private stichting die voldoet aan de bepalingen van de wet van 27 juni 1921,
  • Europese stichting met vestiging in België,
  • buitenlandse stichting gevestigd en actief in België,
  • lid van het European Foundation Centre gevestigd en actief in België,

dan kan u toetreden als ‘werkend lid’. U maakt dan actief deel uit van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen en heeft stemrecht in de Algemene Vergadering.

U bent een organisatie die de doelstellingen van de Federatie ondersteunt, zoals bijvoorbeeld een in België gevestigde organisatie die opereert als onafhankelijke ‘corporate foundation’, dan kan u toetreden als ‘toegetreden lid’. U hebt wel geen stemrecht in de Algemene Vergadering.