BFFS

Organisatie

De Algemene vergadering

De Algemene vergadering is het beslissend orgaan bestaande uit al haar leden.

Zij kiest de leden van de Raad van Bestuur, delegeert hen bevoegdheden en oefent controle uit op zijn beleid. Zij keurt de jaarrekening en de begroting goed. Zij heeft nood aan actieve geïnteresseerde leden die éénmaal per jaar samenkomen en richting geven aan het beleid. 


De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt maximum 12 leden die voor een termijn van vier jaar benoemd worden. 

Hij is belast met het bestuur en vertegenwoordigt de vzw ten aanzien van derden. Hij voert de beslissingen van de Algemene vergadering uit en rapporteert aan de Algemene vergadering over de beslissingen betreffende de evolutie van de vzw. Hij komt samen wanneer nodig geacht.

Voorzitter
Luyten Luc
Ondervoorzitster
de Kinder France, Bernheim Stichting
Penningmeester
Vanderstappen Erwin, Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat  
Secretaris
Forrest Ludwig, Koning Boudewijnstichting

Leden
Bloem Isabelle, Charcot Stichting
Cardon de Lichtbuer Diane, Fondation Albatros
Chardome Astrid, Fondation Saint-Luc
Chiers Johan,  Stichting Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Drivers – Secura Forum
Derenne Benoît, Stichting voor Toekomstige Generaties 
Lorge Michel, UNICEF België
Samyn Virigine, 4wings Foundation
Vandeputte Lieven, Cera