FFS

Organisatie

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering  is het beslissend orgaan en is samengesteld uit haar leden.

Zij oefent controle uit op het beleid van de Raad van Bestuur. Zij keurt de jaarrekening en de begroting goed. Zij vergt actieve geïnteresseerde leden die éénmaal per jaar bijeenkomen en richting geven aan het beleid. 


De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt maximum 12 leden. Deze werden benoemd voor een termijn van vier jaar.
Hij is belast met het bestuur en vertegenwoordigt van de vzw ten aanzien van derden. Hij voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit en rapporteert aan de Algemene Vergadering over de beslissingen betreffende de evolutie van de vzw. Hij komt bijeen wanneer het belang van deze het vereist.

Voorzitter
Luc Luyten

Penningmeester
Johan Chiers, Fondation Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Drivers – Secura Forum

Secretaris
Dominique Allard, Koning Boudewijnstichting

Leden
Erwin Vanderstappen, Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat  
Bernard de Launoit, Muziekkapel Koningin Elisabeth
France de Kinder, Bernheim Stichting
Isabelle Bloem, Charcot Stichting
Jacques Deneef, Stichting tegen Kanker
Janine Delruelle, Francqui Stichting
Benoît Derenne, Stichting voor Toekomstige Generaties 
Claude Katz, UNICEF België