BFFS

Wie zijn we?

Diverse stichtingen zijn al geruime tijd actief in België op zeer uiteenlopende terreinen zoals maatschappelijk welzijn, gezondheid, sociale wetenschappen, onderwijs, kunst en cultuur, patrimonium, wetenschappelijk onderzoek, burgerschap en duurzame ontwikkeling. Niettemin zijn filantropische stichtingen relatief onbekend bij het grote publiek.

Precies daarom nam de sector in 2004 het initiatief tot het oprichten van een federatie, een non-profitorganisatie, die stichtingen groepeert. Door haar werking beoogt deze de sector van stichtingen transparanter te maken en aan te tonen dat stichtingen een relevante plaats innemen in de samenleving.

Filantropische stichtingen kunnen omschreven worden als onafhankelijke organisaties zonder winstoogmerk, die zich inzetten voor het algemeen belang. Ze mobiliseren en genereren immers middelen voor een brede waaier van maatschappelijk relevante activiteiten. Zij spelen snel in op sociale problemen en nemen vaak risico’s in innoverende domeinen. Verder vullen zij de overheid op verschillende actiedomeinen aan.

Ongeveer 650 stichtingen van openbaar nut zijn geregistreerd bij de FOD Justitie. Sinds de wet van 2 mei 2002 is het ook mogelijk om een private stichting op te richten. Sindsdien werden meer dan 1600 nieuwe private stichtingen opgericht. Hoog tijd om stichtingen aan te zetten beter samen te werken en zich beter te profileren bij de beleidsmakers en het grote publiek.

 

Documenten