FFS

Wie zijn we?

Het is al een tijdje dat de stichtingen actief zijn in België en op zeer uiteenlopende terreinen: kunst en cultuur, sociale wetenschappen, onderwijs, wetenschappen en gezondheid. Niettemin zijn de stichtingen relatief onbekend van het grote publiek.

Precies daarom nam de sector in 2004 het initiatief tot het oprichten van een vzw. Ze wil door haar bestaan en in haar werking transparantie brengen in de sector van de stichtingen en wil aantonen dat stichtingen een relevante plaats innemen in de maatschappij.

Stichtingen kunnen omschreven worden als onafhankelijke organisaties zonder winstoogmerk, die zich inzetten voor het algemeen belang. Zij mobiliseren en generen immers middelen voor een ganse waaier van maatschappelijk relevante activiteiten. Zij spelen snel in op sociale problemen en nemen vaak risico’s in innoverende domeinen. Verder vullen zij de overheid in verschillende actiedomeinen aan.

Ongeveer 600 stichtingen van openbaar nut zijn geregistreerd bij de Federale overheidsdienst Justitie. Sinds de wet van 2 mei 2002 is het ook mogelijk om een private stichting op te richten en meer dan 1300 nieuwe stichtingen zijn ter wereld gekomen. Hoog tijd dus voor die stichtingen om beter samen te werken en zich meer te profileren bij de beleidsmakers en het grote publiek.