BFFS

Links

Website van de FOD Justitie
www.just.fgov.be
www.staatsblad.be

Het in overeenstemming brengen van verenigingen en stichtingen
www.just.fgov.be/vzw

Website van de FOD Financiën
www.minfin.fgov.be
www.fisconet.fgov.be

Website van enkele beroepsverenigingen
Instituut der bedrijfsrevisoren - www.ibr-ire.be
Instituut van de Accountants en Belastingsconsulenten - www.iec-iab.be
Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat - www.notaris.be

Andere
www.dafne-online.eu
www.efc.be
www.transnationalgiving.eu