FFS

Visie, Missie
en Waarden

Visie

Tot belangrijkste actor uitgroeien van en in dienst van de sector van de filantropische stichtingen.

Sector

De Stichtingen (stichtingen van openbaar nut, private stichtingen en buitenlandse stichtingen) in de filantropische sector die werken voor het algemeen belang op uiteenlopende gebieden als: maatschappelijk welzijn, gezondheid, onderwijs, kunst, patrimonium, cultuur, wetenschappelijk onderzoek, burgerschap, duurzame ontwikkeling.

Missie

De kerntaken van de vereniging zijn:

  1. Vertegenwoordigen, verdedigen en bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij de overheden, de instellingen en de politieke wereld in het algemeen.
  2. Stimuleren van kennisuitwisseling en professionalisering van de sector.
  3. Promoten van de maatschappelijke rol door het creëren van de omstandigheden waarin de filantropie kan gedijen.
  4. Het brede publiek informeren over de rol en de werking van de stichtingen en de filantropische sector in de samenleving.

Waarden en grondbeginselen voor de leden

  1. Erkennen van de democratische waarden en rechtsbeginselen van de Belgische en Europese samenleving.
  2. Erkennen van de menselijke diversiteit in al haar vormen.
  3. Zorgen voor een transparante, duidelijke en verantwoordelijke werking binnen de eigen stichting o.m door het toepassen van de regels van goed bestuur.
  4. Ernaar streven om een voldoende financiële basis uit te bouwen, die hen moet toelaten op een onafhankelijke en duurzame manier hun doelstellingen te realiseren.