BFFS

Contacteer ons

Belgische Federatie
van Filantropische Stichtingen vzw

Brederodestraat 21, 1000 Brussel

Diletta Brignoli:
02 549 02 33 - 0473 71 44 82
Ann Lagring:
02 549 03 10 - 0476 76 76 61

info@stichtingen.be

Fax: 02 511 52 21


Persoonlijke informatie, zoals naam, woonplaats, e-mailadres, organisatie, telefoonnummer, enz., wordt uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om vragen en aanvragen om bijkomende informatie te beantwoorden De Federatie bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Ze zal met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de Europese wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens (GDPR - EU Reg.2016/679).