BFFS

12.

Welke gegevens moeten verplicht op de documenten uitgaande van een stichting worden vermeld?

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, website en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een stichting moeten de volgende gegevens vermelden (artikel 2:20) :

  • haar naam;
  • haar rechtsvorm, voluit of afgekort;
  • de nauwkeurige aanduiding van haar zetel;
  • haar ondernemingsnummer;
  • het woord “rechtspersonenregister” of “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van haar zetel;
  • in voorkomend geval, haar e-mailadres en haar website;
  • in voorkomend geval, het feit dat ze in vereffening is.

Eenieder die tussenkomt voor een stichting in een document zoals hoger vermeld waarin één van  deze gegevens niet wordt vermeld, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of een deel van de verbintenissen die aangegaan zijn door de stichting (artikel 2:22).