BFFS

21.

Welke verplichtingen vloeien voort uit een fiscale erkenning ?

De erkennende instelling moet uiteraard de voorwaarden verbonden aan haar erkenning naleven. Bij niet naleving, kan de erkenning worden ingetrokken.

De overige verplichtingen die dienen nagekomen te worden zijn, het uitreiken van een kwijtschrift aan de schenkers en het overmaken van een afschrift van de uitgereikte kwijtschriften en een verzamelstaat of verzamelattest ervan aan het bevoegde documentatiecentrum van de Administratie van ondernemings- en inkomensfiscaliteit.

Deze verplichtingen worden in detail weergegeven op de website van de federale belastingadministraties , www.fiscus.fgov.be, > meest gestelde vragen (FAQ) > personenbelasting > giften, “E en instelling is erkend om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Richtlijnen in verband met het uitreiken van de kwijtschriften.”

Verder dient men te noteren dat de individualisering van het recht op aftrek van aftrekbare bestedingen geen invloed heeft op de modaliteiten voor het opmaken van de kwijtschriften (zie circulaire van 14.04.2005 van de Administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit - sector van de directe belastingen, nr. Ci.RH.243/569.664. Deze circulaire kan in FISCONET, de fiscale databank van de federale belastingadministraties, worden geraadpleegd, via het adres www.fiscus.fgov.be, > Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit > fisconet > directe belastingen > circulaires > personenbelasting/vennootschapsbelasting, of via het adres www.fisconet.be > directe belastingen > circulaires > personenbelasting/vennootschapsbelasting).