BFFS

9.

Wie mag de stichting in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigen?

De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Evenwel, kunnen de statuten aan één of meerdere bestuurders de bevoegdheid verlenen om de stichting alleen, gezamenlijk of collegiaal te vertegenwoordigen. Zodanige clausule kan aan derden worden tegengeworpen mits publicatie in het Belgisch Staatsblad.  

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze gepubliceerd (artikel 11:7 §2).

De bestuurders kunnen overeenkomen de taken onderling te verdelen maar deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze gepubliceerd (artikel 11:7 §1).