BFFS

9.

Wie mag de stichting in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigen?

De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Evenwel, kunnen de statuten bepalen dat de raad van bestuur één of meerdere bestuurders aanduidt om de stichting te vertegenwoordigen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk. Er dient evenwel de aandacht op gevestigd te worden dat tot op heden enkel de bestuurders de bevoegdheid krijgen om de stichting te vertegenwoordigen (in tegenstelling tot hetgeen voorzien is bij de vzw waar ook derden deze bevoegdheid kunnen krijgen). Bovendien, geldt elke beperking aan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid enkel als interne afspraak en kan niet aan derden worden tegengeworpen (artikel 34 §4 van de wet).