BFFS

14.

Welke zijn de andere belangrijke en/of nieuwe bepalingen betreffende stichtingen?

  • Ontbinding (artikel 2:114)
  • Vereffening (artikelen 2:140 en 2:141)
  • Herstructurering: fusie en splitsing (artikelen 13.1 en volgende)
  • Omzetting: nationale en internationale (artikelen 14:67 en volgende)