BFFS

30.

Wie mag vrijwilliger zijn?

Om vrijwilligerswerk te doen, zijn werklozen niet langer verplicht om te wachten totdat zij toestemming krijgen. Zij moeten dit enkel vooraf en schriftelijk melden bij het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. De werkloze moet niettemin beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Mensen die arbeidsongeschikt zijn en een uitkering krijgen, mogen zich inzetten als vrijwilliger voor zover de adviserende geneesheer vaststelt dat deze activiteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene.

Ook mensen met een leefloon, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden kunnen vrijwilligerswerk doen en dit met behoud van hun uitkeringen.