BFFS

29.

Wanneer is de vrijwilliger aansprakelijk? Welke verzekeringen moeten worden afgesloten?

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door de vrijwilliger aan de organisatie en aan derden binnen de uitoefening van hun vrijwilligerswerk behalve in het geval van bedrog, zware schuld of lichte fout die eerder “gewoonlijk” dan “toevallig” voorkomt. In deze gevallen dient de vrijwilliger de toegebrachte schade te vergoeden.

De organisatie moet een verzekering afsluiten die de risico’s verbonden aan vrijwilligerswerk dekt. De verzekering moet tenminste de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie dekken.

De mogelijkheid bestaat dat de dekking van het verzekeringscontract naderhand per koninklijk besluit wordt uitgebreid.