BFFS

25.

Kunnen de stichtingen van openbaar nut de terugbetaling van de roerende voorheffing weerhouden op de financiële inkomsten van beleggingen bekomen?

Normaliter zijn stichtingen van openbaar nut, zoals de andere rechtspersonen onderworpen aan de Belasting van Rechtspersonen, belast via de roerende voorheffing weerhouden op de financiële inkomsten van hun beleggingen.

Niettemin voorziet artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 dat wordt verzaakt aan het innen van de roerende voorheffing voor sommige categorieën van personen.

Bij de personen opgesomd in dit artikel 4 zouden de stichtingen van openbaar nut kunnen worden geviseerd door punt 10°. Dit punt laat echter het verzaken aan de roerende voorheffing voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de sector van de overheidsdiensten toe, en alleen op de inkomsten van effecten uitgegeven door rechtspersonen die deel uitmaken van de sector van de overheidsdiensten.

Een stichting van openbaar nut zou dus deel kunnen uitmaken van de sector van de overheidsdiensten. Om het te weten, moet men terug gaan naar de omschrijving bevat in het Europees reglement n° 3605/93 van de Raad van 22 november 1993 en, in geval van twijfel, de Minister van Financiën ondervragen.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R3605:NL:HTML