BFFS

24.

Kan een stichting onderworpen zijn aan de BTW?

De stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen kunnen, in bepaalde gevallen, onderworpen zijn aan de BTW, wanneer zij geregeld een economische activiteit (productie, levering van goederen of diensten - artikel 4 van het BTW-wetboek) uitoefenen.

Verschillende activiteiten zijn vrijgesteld van BTW, zoals diensten geleverd door ziekenhuizen, instellingen voor bejaardenzorg, diensten voor gezinshulp, inrichtingen voor lichamelijke opvoeding of sportactiviteiten, onderwijs, bibliotheken, mediatheken en musea, diensten geleverd door de organisatoren van culturele manifestaties, ….(artikel 44 BTW-Wetboek).

Sommige stichtingen kunnen als gemengd belastingplichtige onderworpen zijn aan de BTW, wanneer een deel van hun activiteiten onderworpen is aan deze belasting en een ander deel niet.

Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer een stichting, eigenaar van een museum, een restaurant uitbaat in dit museum. De activiteiten met betrekking tot de uitbating van het museum zijn, in principe, vrijgesteld van BTW, de activiteiten van het restaurant zijn daarentegen onderworpen aan de BTW.

Raadgeving: Wij raden elke stichting aan, alvorens zij een activiteit begint of wanneer zij deze wijzigt, na te gaan of deze activiteit al dan niet geheel of gedeeltelijk onderworpen is aan de BTW.