BFFS

23.

Wat zijn de successierechten? (erfbelasting)

Sinds 1989, zijn de gewesten bevoegd voor het vastleggen en wijzigen van de belastingsvoet, belastbare grondslagen alsook de vrijstellingen in verband met de successierechten. Hier volgt een overzicht van de belastingtarieven die op 1 augustus 2021 van kracht waren voor legaten aan stichtingen (met tussen haakjes het overeenkomstige artikel in het Wetboek van Successierechten):

1. Stichtingen van openbaar nut (SON)

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 48,2°): 7%.
  • Waals Gewest (art. 59,2°): 7%.
  • Vlaams Gewest (art. 59,2°): 0% sinds 1 juli 2021. Meer info

2. Private stichtingen (PF)

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 48,2°): 7% indien de stichting een federale erkenning heeft, anders 25%. Meer info
  • Waals Gewest (art. 59,2° en art. 60): 7% als de stichting op filantropisch gebied werkt. Anders gelden de rechten tussen vreemden (van 30 tot 80% als het bedrag hoger is dan 75.000 EUR). Meer info
  • Vlaams Gewest (art 59,2°): 5,5%