BFFS

17.

Wanneer moet de stichting een bedrijfsrevisor aanstellen om haar jaarrekening na te kijken?

De stichting die op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar, meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • Aantal werknemers, jaargemiddelde: 50,
  • Jaaromzet, exclusief BTW: 9.000.000 €,
  • Balanstotaal: 4.500.000 €,

moet één of meer commissarissen, leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, belasten met de controle van haar financiële toestand, haar de jaarrekening en van de regelmatigheid, in het licht van de wet en de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld (artikel 3:51 §6).