BFFS

4.

Wat verstaat men onder het “doel” en de “activiteiten” van de stichting?

Het doel is de doelstelling die de stichting wenst gerealiseerd te zien, de reden zelf waarom zij werd opgericht. Het doel van de stichting moet belangeloos zijn. Om als stichting van openbaar nut te worden erkend, moet het doel van openbaar nut zijn, dit wil zeggen, gericht zijn op het verwezenlijken van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard (artikel 11:1). Het doel van de stichting dient duidelijk te worden omschreven in de statuten (bijvoorbeeld: strijden tegen een welbepaalde ziekte, bewaren en tentoonstellen van de werken van een kunstenaar...).

De activiteiten zijn de middelen die de stichting aanwendt om haar doelstelling te bereiken. De statuten moeten niet uitvoerig alle activiteiten die de stichting zal ondernemen omschrijven. Ze kunnen een indicatieve lijst van haar belangrijkste activiteiten opnemen (ter verduidelijking: de stichting kan eventueel beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek, projecten ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek financieren, colloquia of informatievergaderingen organiseren...).