FFS

Statuten

De eerste statuten werden op de Algemene vergadering van 21 oktober 2004 goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2004 gepubliceerd. 

In 2016, werden op de Algemene Vergadering van 15 maart nieuwe strategieën bekrachtigd. Deze zijn de oorzaak van de verandering van naam en de aanpassingen aan de visie, missie en waarden van de vzw die tot het goedkeuren van gewijzigde statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 9 februari 2017, hebben geleid.

Documenten