BFFS

Statuten

De eerste statuten werden op de Algemene vergadering van 21 oktober 2004 goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2004 gepubliceerd. 

Op de Algemene Vergadering van 15 maart 2016 werden nieuwe strategieën bekrachtigd. Deze liggen aan de basis van de naamsverandering en de aanpassingen aan de visie, missie en waarden van de Federatie. Deze leidden tot het goedkeuren van gewijzigde statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 9 februari 2017.

Tweetalige versie