BFFS

Statuten

De eerste statuten werden op de Algemene vergadering van 21 oktober 2004 goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2004 gepubliceerd. 

De laatste versie van de statuten werd goedgekeurd tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering op 28 oktober 2021. De publicatie in het Belgisch Staatsblad is in voorbereiding.

U kunt ook het door de Raad van Bestuur goedgekeurde Intern Reglement raadplegen.