BFFS

8.

Kunnen de bestuurders hun schriftelijk akkoord geven over een beslissing van de raad van bestuur zonder fysiek aanwezig te zijn?

Ja, beslissingen kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders worden genomen, met uitzondering van die waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten (artikel 11:10).