BFFS

Stichtingen in de kijker

NIEUWE LEDEN - de Stichtingen stellen zich voor.

Children's Tumor Foundation
Neurofibromatosis (NF) causes tumors to grow on nerves throughout the body. The Children’s Tumor Foundation passionately pursues and takes pride in their mission to drive research, expand knowledge, and advance care for the NF community.
Those living with NF and their families are their inspiration and help guide everything they do. The foundation seeks to always stay aware of and be empathetic to their many challenges.

Engie Foundation
Providing the energy of possibility to build a better world for the future? Who better to do this than ENGIE, one of the world’s leading energy players…
More than ever, the ENGIE Foundation believes we need to be optimistic and work together to find solutions for the future. In a world facing many challenges, including global warming, migration, biodiversity conservation, access to energy for all and tackling poverty, we believe that the energy required to drive the most useful, necessary and ambitious projects must be unleashed as a matter of urgency. This is the mission of the ENGIE Foundation, and it is also the vision shared by all ENGIE employees around the world.
For the past 25 years, the ENGIE Foundation has been mobilising energies to help the weakest and most vulnerable and has supported some 1,000 projects, charitable organisations and institutions. So many encounters and shared adventures, so many smiles and emotions, so many lives transformed. And as the years go by, more stories continue to be written… and more energy is unleashed to build a better world for the future.

Benoit Stichting
Sommige jongeren die geen problemen van sociale, culturele of intellectuele aard hebben, kunnen niettemin moeilijkheden ondervinden om hun levenspad te vinden. De ‘Fondation Benoit’ richt zich op de generatie van de 18- tot 35-jarigen. De stichting stelt zich tot doel jongvolwassenen te helpen die niet in staat zijn een levensproject uit te werken hoewel ze ogenschijnlijk over alle troeven hiertoe beschikken.
De stichting is actief in België en Frankrijk.

Fournier-Majoie Stichting
De Stichting Fournier-Majoie is een non-profitorganisatie die zich als missie stelt veelbelovende onderzoekers te vinden, te ondersteunen en te begeleiden bij de ontwikkeling van baanbrekende oplossingen voor kankerpatiënten.
Sinds haar oprichting in december 2006 steunt en begeleidt de Stichting Fournier-Majoie ondernemende onderzoekers in elke fase van biomerkerontwikkeling.
Hun doel bestaat erin de medische gemeenschap te voorzien van de vereiste instrumenten, nodig voor de vroege detectie en/of identificatie en de prognose van kanker. Op die manier zullen kankerpatiënten meer efficiënt behandeld worden.
De stichting voert een aanpak van venture filantropie in bij medische R&D-ondersteuning: naast financiële steun biedt ze ook zakelijke en technische begeleding. 

PREBS (Portail de Références pour l'Enfant à Besoins Spécifiques)
Het doel van PREBS is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen met specifieke behoeften, dit voornamelijk door het beschikbaar stellen van gratis kwaliteitsinformatie aan het publiek om deze behoeften te begrijpen en om te begrijpen hoe het  kind op school, in zijn thuissituatie en in de maatschappij in het algemeen moet worden begeleid.
Onder specifieke behoeften verstaat  PREBS alles wat de toegang tot een activiteit en de participatie van het kind in de samenleving beperkt.
Het kan gaan om een kind met een handicap, een kind met gezondheidsproblemen, met leerstoornissen, met hoog potentieel, een nieuwkomer of een kind uit een sociaal achtergesteld milieu.
Om haar doelstellingen te realiseren verricht de Stichting uitsluitend activiteiten op het vlak van informatieverstrekking, begeleidings of doorverwijzing naar  bevoegde personen of instanties alsook openbare onderzoeksactiviteiten over alle aangelegenheden met betrekking tot kinderen met speciale behoeften.

Solimeda (Stichting van het BOIC)
De Stichting Solimeda heeft als doel om, tijdelijk en in specifieke situaties, olympische medaillewinnaars te ondersteunen die zich in een moeilijke sociale of financiële situatie bevinden. Gezien hun verdiensten moeten zij kunnen rekenen op de solidariteit van de sportwereld en van zijn partners.
“Olympische medaillewinnaars zijn helden, ze inspireren de volgende generaties sporters. Maar de transitie naar het leven na de topsport is niet eenvoudig. Voor sommigen is het financieel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Vanaf nu kunnen zij een beroep doen op de een olympische stichting, SOLIMEDA.“