BFFS

Stichtingen in de kijker

NIEUWE LEDEN - de Stichtingen stellen zich voor

Jan Vertonghen Foundation
De Jan Vertonghen Foundation wil zoveel mogelijk kinderen aanzetten tot spelen, bewegen en creatief bezig zijn. Het beste uit elk kind halen is hun streefdoel want voor hen is elk kind bijzonder!
Ze willen graag alle ziekenhuizen aansporen om kinderen aan te moedigen om steeds het beste uit zichzelf te halen en zich aanvaard en verbonden te voelen met de maatschappij. De Foundation zal jaarlijks diverse leuke activiteiten organiseren voor zieke, mindervalide en behoeftige kinderen.
Wanneer kinderen de kans krijgen om zich af en toe gewoon weer kind te voelen en plezier te maken ongeacht hun fysieke of mentale beperkingen komt dat hun welzijn ten goede.
Stichting P&V
De Stichting, opgericht in 2000, ondersteunt actief burgerschap en strijdt tegen elke vorm van uitsluiting van jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid, solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren.
De projecten van de Stichting P&V voltrekken zich vaak over verschillende luiken en jaren: na een wetenschappelijke fase, om de feiten te verzamelen en ervoor te zorgen dat de volgende fases evidence inspired zijn, komt doorgaans ook een meer actiegerichte fase, waarbij er initiatieven ondersteund worden die de competenties en burgerzin van jongeren stimuleren.
Naast haar eigen projecten, ondersteunt de Stichting  tenslotte ook (projecten van) personen die zich op voorbeeldige wijze inzetten voor een open, democratische, tolerante en solidaire samenleving.
Besix Foundation
Besix Foundation geeft structurele steun aan verenigingen die zij als partner selecteert hetzij dankzij financiële steun die het mogelijk maakt om een sociaal project te ontwikkelen, hetzij dankzij een competentiemecenaat om het professionalisme van het project te versterken. Een selectiecomité kent financiële steun toe aan verenigingen die een aanvraag indienen.
Collega's-vrijwilligers bieden het competentiemecenaat aan. Dit opent op zijn beurt de weg naar een sterker en duurzamer engagement.
Tenslotte moedigt de stichting partnerschappen aan die haar bijdrage vermenigvuldiggen. Het kan gaan om partnerschappen binnen netwerken van andere steunorganisaties, van professionele partners van de Groep en haar filialen, of van projectleiders die elkaar kunnen helpen.
The Deloitte Foundation
The Deloitte Foundation brings together a series of societal projects in which the Foundation collaborates with strategic partners, both in Belgium and abroad. The projects focus on education, innovation and entrepreneurship – areas that express Deloitte’s culture as a coaching and learning organization.
The vision of the Foundation is to be “the distinctive firm to work with and for”, defined by the impact on the success and reputation of their clients and the broader contribution they make to the society in which they operate. As the cornerstone of their commitment to society, the Deloitte Foundation oversees the firm’s corporate responsibility strategy and provides added visibility to the series of projects in which they are proud to participate.