BFFS

Stichtingen in de kijker

NIEUWE LEDEN - de stichtingen stellen zich voor.

Belfius Foundation
Belfius Foundation is een private stichting voor solidariteitsmecenaat in België. Als mecenas opteren ze ervoor om niet-commerciële doelen van algemeen belang te steunen en om hun activiteiten toe te spitsen op het welzijn van ziekenhuispatiënten, steun aan projecten via sociale microkredieten, ondersteuning van de verenigingswereld en het beheer van een ploeg vrijwilligers.
https://www.belfius-foundation.be/NL/wie-zijn-wij/foundation/index.aspx

CLT Gent
CLT Gent wil een vernieuwend en democratisch model uitwerken om op gemeenschapsgronden woningen te realiseren tegen betaalbare prijzen en om eigendommen kwalitatief en duurzaam te (ver)bouwen met de focus op kwetsbare groepen. CLT Gent maakt de expliciete keuze te werken voor en met kwetsbare groepen.
http://cltgent.be/clt-gent/visie

EPIC
Epic, waarvan Alexandre Mars de oprichter is, zet zich in om het leven van kansarme jonge mensen te veranderen door de obstakels die generositeit belemmeren te elimineren, en door donaties naar innovatieve sociale organisaties te sturen om hun impact te vergroten. Epic is op zoek naar nieuwe manieren om te doneren, zodat delen op natuurlijke en serene wijze kan worden geïntegreerd in het dagelijks leven van iedereen, van het bedrijf tot het individu. Alle diensten van Epic zijn gratis en met het ingezamelde geld helpen ze jongeren van organisaties in hun portefeuille.
https://epic.foundation/

Stichting Eldora
Het doel van stichting is om culturele projecten te promoten, eraan deel te nemen en deze uit te voeren. Ze  ondersteunt ook elk initiatief dat bijdraagt ​​aan de verspreiding van kunst en cultuur in België en in Europa.
De stichting engageert zich  om uitsluiting en armoede in België te bestrijden door mensen te steunen die moeilijkheden ondervinden in hun bestaan op moreel, sociaal of financieel vlak en om solidariteit in al zijn vormen te bevorderen. Ze zet aan tot reflectie over ethische thema’s en wijst zowel het bedrijfsleven als particulieren op het belang van menselijke relaties in elke onderneming of organisatie.

Stichting Helaers
Het doel van de stichting Helaers is het bevorderen van de kwaliteit van het leven van afhankelijke personen en van het sociale leven van senioren. Ze ondersteunt ook medisch onderzoek en studies hieromtrent. Ze biedt een verscheidenheid aan diensten die zijn afgestemd op de behoeften van mobiliteit, vrije tijd en advies van welke aard dan ook. Ze ondersteunt tevens personen en verenigingen die bijdragen aan het welzijn en de gezondheid.
https://fondationhelaers.jimdo.com/

Stichting van het Joods Museum van België
Het doel van de stichting is om de kennis van het publiek van alle historische, economische, artistieke, culturele en sociale aspecten van het joodse leven in het algemeen en in België in het bijzonder te bevorderen. Het is ook gericht op het behoud van een collectieve herinnering aan een erfgoed en meer bepaald op het verzamelen van de getuigenissen uit het verleden, alsmede op de studie en het begrijpen van de erfenis van het Joodse leven en de verbetering ervan. De Stichting promoot tevens de missie en de acties van het museum.
http://www.mjb-jmb.org/over-ons/?lang=nl

Stichting KickCancer
De missie van KICKcancer is de wens om alle kinderen met kanker te genezen. Nieuwe behandelingen vinden, bestaande behandelingen verbeteren en kinderkanker voor eens en voor altijd de wereld uithelpen.
Om die reden financieren zij onderzoek en willen zij bruggen bouwen met de motivatie, de kennis en de inspiratie van alle betrokken personen : van onderzoeker tot dokter, van ouder tot politicus, zonder daarbij de farmaceutische labo’s te vergeten.
https://kickcancer.org/nl/about

Stichting Michel Cremer
Opgericht in 2010 als eerbetoon aan Michel Cremer, een wereldpionier op het gebied van therapeutische endoscopie. Haar belangrijkste missie is het bevorderen van geavanceerd onderzoek in endoscopie met een onbaatzuchtig doel en in een geest van filosofische en politieke neutraliteit.
http://michelcremerfoundation.eu/

Stichting MIMIATU (Myint Myat Thu)
Belgische hulporganisatie voor kinderen in Myanmar. In Myanmar hebben veel families niet genoeg financiële middelen om hun zieke of gehandicapte kinderen medisch te laten behandelen. De stichting Myint Myat Thu wilde deze kinderen niet aan hun lot overlaten. Daarom organiseerde en financierde ze de medische zorg voor deze kinderen. Tussen 2009 en 2016 hielpen zij al meer dan 200 kinderen van overal uit het land. Naast het mogelijk maken van gratis medische zorg, focust MIMIATU ook op de organisatie van onderwijs voor kinderen met leerachterstand of handicaps .
https://www.fmmt.org/

The Red Pencil (Europe) Foundation
De stichting heeft tot doel mensen bewust te maken van de voordelen die kunsttherapie kunnen bieden aan individuen en gezinnen die met moeilijke levensomstandigheden te maken hebben. The Red Pencil Foundation wil een expert worden op het gebied van kunsttherapie en wil bijdragen aan de erkenning van het beroep van kunsttherapeut(e) in Europa.
https://redpencil.org/about-the-red-pencil/our-mission/

Regine Dumolin Foundation for Art and Medecine
De stichting werd opgericht door de echtgenoot en kinderen van Regine Dumolin. Zij was een dame met een buitengewoon maatschappelijk engagement. De stichting is gericht op het verderzetten van haar sociale inzet en in het bijzonder op het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied en op het ondersteunen van bepaalde artistieke projecten.

Stichting Securex
De stichting Securex investeert in maatschappelijke projecten die hulp en steun bieden voor de (re-)integratie van personen op de arbeidsmarkt. Zij stellen hun vaardigheden ten dienste van anderen die dit nodig hebben om hun plek binnen de maatschappij (weer terug) te vinden. Zo steunt de stichting Securex ook collega’s die zich als vrijwilliger inzetten voor maatschappelijke projecten in dienst van anderen. Ze willen iedere medewerker stimuleren om op zijn manier een bijdrage te leveren aan een meer solidaire wereld.
https://www.securex.be/nl/over-securex/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen

Stichting Terre de Vie
De stichting Terre de Vie ondersteunt de ontwikkeling en promotie van activiteiten op het gebied van natuur, ecologie en duurzame voeding om mensen die in sociale kwetsbaarheid leven de mogelijkheid te geven opnieuw hun leven in handen te nemen en hun plaats in de maatschappij op te nemen. Om haar missie te volbrengen, werkt de stichting samen met een of meerdere partners, die een belangrijk project in deze sector hebben.
http://www.terre-de-vie.info/articles.php?l=content/art4/assos.fr.inc

Stichting Vicky & Alexis
Het doel van de stichting Vicky en Alexis is om fondsen te werven om diegenen te helpen die getroffen zijn door het lot. Ze wil zorgen voor de zwaksten in onze samenleving en voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van een ramp.
http://vicky-alexis.be/fr/fondation/