BFFS

31.

Hoe wordt de vergoeding van de kosten fiscaal en sociaalrechtelijk behandeld?

Fiscaal regime van de vergoedingen


Vrijwilligers werken uiteraard onbezoldigd, maar dit belet niet dat de kosten die de vrijwilliger voor de organisatie maakt, niet kunnen worden vergoed. Hiervoor kan gekozen worden tussen twee systemen:

  • Vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten

Je rekent de gemaakte kosten door aan jouw vereniging en toont via facturen of betalingsbewijzen aan welke kosten je hebt gemaakt. Hiervoor geldt geen grens: de werkelijke kosten worden dan vergoed.

  • Forfaitaire onkostenvergoeding. De vereniging kan je ook een forfaitair bedrag geven. Dit bedrag mag in geen geval de grenzen, die bepaald zijn voor 2020, niet overschrijden: 
    • 34,71 EUR per dag;
    • 1 388,40 EUR per jaar. Niettemin ligt voor bepaalde categorieën vrijwilligers, zoals sportcoaches, nachtwachten of medische hulpdiensten, het jaarlijkse plafond echter hoger: 2.549,90 EUR / jaar. 

Men kan de forfaitaire vergoeding en de vergoeding van de werkelijke kosten combineren voor 2000 km per jaar.

Opgelet: deze bedragen zijn de maximale bedragen per vereniging en per vrijwilliger, voor de hypothese waarin één persoon actief is in verschillende verenigingen.

Wanneer een vrijwilliger een hogere vergoeding zou ontvangen dan deze bedragen, dan moet hij aan de fiscus het bewijs leveren van het feit dat het hier om kosten gaat die werden gemaakt voor de organisatie. Dit kan door het tonen van facturen of betalingsbewijzen: wanneer dit niet gebeurt, dan zou de fiscus deze ontvangen bedragen kunnen beschouwen als inkomsten.

Deze bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijs.

Sociaal regime van de vergoedingen


Wanneer een loontrekkende een vrijwilligersactiviteit verricht en zijn kosten terugbetaald worden, dan worden deze niet gelijkgesteld met het inkomen en zijn er geen sociale bijdrage op verschuldigd.