BFFS

21

Wat zijn de successierechten?

Sinds 1989, zijn de gewesten eveneens bevoegd voor het vastleggen en wijzigen van de belastingsvoet, belastbare grondslagen alsook de vrijstellingen in verband met de successierechten. 
 
SON 

  • Waalse Gewest  (Art 59,1°,2°) : 7% 
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art 59,1°,2°,3°) : 7% 
  • Vlaamse Gewest (Art 59,2°) : 8,5% 

PS 

  • Waalse Gewest  (Art 59,1°,2°) : 7%  indien de stichting ijvert voor een filantropisch doel. Bij gebreke : rechten tussen vreemden: van 30 tot 80% (indien bedrag hoger dan 75.000€) (Zie omzendbrief van 22/11/2012 beschikbaar op www.fisconet.be en het decreet van de Waalse regering van 10/5/2012).
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Art 59,1°,2°,3°) : 25% zonder erkenning, 12,5% met erkenning 
  • Vlaamse Gewest (Art 59,2°) : 8,5% 

 
De hierboven vermelde tarieven zijn van toepassing op 1 juli 2014.