BFFS

22.

Wat zijn de verschillende aanslagvoeten en registratierechten voor 'inbrengen om niet', alsook voor schenkingen?

Sinds 1989, zijn de gewesten bevoegd voor het vastleggen en wijzigen van de belastingsvoet, belastbare grondslag, alsook voor de vrijstellingen in verband met schenkingsrechten.
De actuele situatie kan als volgt worden samengevat:
 

Een schenking of een 'inbreng om niet' gedaan door natuurlijke personen

SON

 • Waalse Gewest : 7%
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 6,6%
 • Vlaamse Gewest: 0% (sinds 1 juli 2021)

PS

 • Waalse Gewest : 7% indien de stichting ijvert voor een filantropisch doel. Bij gebreke : rechten tussen vreemden: van 30 tot 80% (indien bedrag hoger dan 75.000€) (Zie omzendbrief van 22/11/2012 beschikbaar op www.fisconet.be en het decreet van de Waalse regering van 10/5/2012).
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 7%
 • Vlaamse Gewest : 5,5% (meer info)

 

Een schenking of een inbreng om niet door een rechtspersoon zonder winstoogmerk
Als de schenker of de inbrenger ook een VZW of een stichting is dan geldt er een forfaitair tarief

ASBL, AISBL et FUP 

 • Waalse Gewest : 100 EUR
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 100 EUR
 • Vlaamse Gewest : 100 EUR

FP

 • Waalse Gewest : 100 EUR indien de stichting ijvert voor een filantropisch doel. Bij gebreke : rechten tussen vreemden: van 30 tot 80% (indien bedrag hoger dan 75.000€) (Zie omzendbrief van 22/11/2012 beschikbaar op www.fisconet.be en het decreet van de Waalse regering van 10/5/2012).
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 100 EUR
 • Vlaamse Gewest : 100 EUR

 

De hierboven vermelde tarieven zijn van toepassing op 1 juli 2014.