BFFS

Jobs

Secretaris-Generaal

 

A. Organisatie

De BFFS verenigt meer dan 125 filantropische stichtingen die in België actief zijn. Deze stichtingen zetten zich in voor het algemeen belang op verschillende gebieden, zoals wetenschappelijk en medisch onderzoek, kunst en cultuur, onderwijs, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Als koepelorganisatie heeft de Federatie tot taak de uitwisseling van goede praktijken tussen haar leden te stimuleren en de stichtingen te vertegenwoordigen bij andere actoren in de social profit-sector en bij de overheid.

B. Functie

De Secretaris-Generaal is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging, binnen het kader van de strategie en de prioriteiten die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld. Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de Voorzitter van de Raad van bestuur.

Tot de verantwoordelijkheidsgebieden behoren:

 • Uitvoering van het door de RvB goedgekeurde strategisch plan en de operationele doelstellingen daarvan,
 • Voorbereiding en secretariële ondersteuning van de vergaderingen van de RvB,
 • Eerste contactpunt voor de leden van de Federatie en beheren van de interne communicatie met de leden (schrijven van de nieuwsbrief, ondersteunen van de organisatie van werkgroepen...),
 • Bijdragen aan het werven van nieuwe leden en de ontwikkeling van nieuwe partnerschappen.
 • Beheer van de externe communicatie, met inbegrip van de actualisering van de website, de betrekkingen met de media, belanghebbenden en overheden (met name op federaal, regionaal en EU-niveau),
 • Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving die gevolgen hebben voor stichtingen, en verstrekken van basisadvies aan de leden over de juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten van de status van stichting,
 • Vertegenwoordiging van de Federatie en coördinatie van de acties op Belgisch niveau in het kader van Europese initiatieven,
 • Beheer van de administratieve, boekhoudkundige en conformiteitsaspecten (Belgisch Staatsblad, opstelling van de begroting en controle van de rekeningen, enz.),
C. Profiel

Vereiste vaardigheden:

 • Een universitair diploma, bij voorkeur op masterniveau met juridische kennis
 • Ten minste 10 jaar beroepservaring
 • Drietalig Frans-Nederlands-Engels
 • Uitstekende relationele vaardigheden
 • Zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Comfortabel met nieuwe technologieën, sociale media
D. Aanbod

Wij bieden:

 • Een functie met veel autonomie, gevarieerde taken en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Een voltijdse vaste functie met een salarisniveau dat in overeenstemming is met de ervaring en vaardigheden van de kandidaat
 • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer van en naar het werk
 • Een kantoor in het centrum van Brussel (in de zetel van de Koning Boudewijnstichting), met de mogelijkheid om te telewerken en flexibele werkuren.

Solliciteren kan door een CV en een sollicitatiebrief te sturen naar job@stichtingen.be.