BFFS

15.

Wanneer moet de stichting een bedrijfsrevisor aanstellen om haar jaarrekening na te kijken ?

De stichting is gehouden de controle op haar financiële toestand en haar jaarrekening toe te vertrouwen aan één of meerdere bedrijfsrevisoren, lid van het Instituut voor bedrijfsrevisoren, indien het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, of indien de stichting minstens twee van de volgende drie criteria overschrijdt:

  • een jaargemiddelde van 50 personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
  • totale ontvangsten van 7.300.000 €, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;
  • een balanstotaal van 3.650.000 €.

De bovenvermelde bedragen (K.B.25/8/2012 – B.S.7/9/2012) kunnen bij koninklijk besluit worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen (artikel 37 § 5 van de wet).

De uitvoeringsmodaliteiten van het mandaat van bedrijfsrevisor zijn opgesomd in artikel 37 § 7 van de wet van 27 juni 1921.