BFFS

Agenda

 

Raad van Bestuur : de eerstvolgende vergadering van de Raad vindt plaats op dinsdag 28/05/2019.

Algemene Vergadering 2019 in het auditorium van KBC, Havenlaan 2 te 1080 Brussel.
28/03/2019 : 9u30-10u30

Event na de Algemene vergadering : "Filantropie in de huidige samenleving : uitdagingen ?!" met als topsprekers Thomas Leysen (NL) en Virginie Issumo (FR) - voor leden en niet-leden
28/03/2019
10u30-12u30 (+ sandwichlunch) 

Werkgroepen : volgende vergaderingen - enkel voor leden
25/10/2019
(KBS) : 10u30-12u30 : Wetenschappelijk en Medisch onderzoek geleid door Astrid Chardome.
Juni 2019 (KBS) - datum wordt later bepaald : 12u00-14u00 : Educatie geleid door France De Kinder.
12/06/2019 (KBS) : 10u30-12u00 : Familiestichtingen geleid door Jean Van Caloen.
21/03/2019 (KBS) : 12u00-14u00 (werklunch) : Educatie geleid door France De Kinder.
20/03/2019 (KBS) : 12u00-14u00 (werklunch) : Recht, Financiën en Boekhouding geleid door François Masquelin.
20/03/2019 (KBS) : 10u30-12u00Familiestichtingen geleid door Jean Van Caloen.
15/02/2019 (UZ Saint-Luc) : 10u30-12u30 (werklunch) : Wetenschap en Medisch onderzoek geleid door Astrid Chardome.

Nieuwjaarsevent - voor alle leden
29/01/2019
(ING Art Center)17u15-20u00 : privé-bezoek aan de tentoonstelling "Revolutions : Records and Rebels 1966-1970" gevolgd door een cocktail.

Workshops/Seminaries 2018 - voor leden en op uitnodiging
November : 21 november (KBS) : exclusieve ontmoeting met Alexandre Mars, Voorzitter en oprichter van Epic, serial entrepreneur en filantroop.
Oktober : 26 oktober (Stichting tegen Kanker) : "Het maatschappelijk belang van stichtingen en implicaties van mogelijke wetswijzigingen" door Minister Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding.
De hervorming van het vennootschapsrecht door Meester Dirk Van Gerven en het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering door Meester André Risopoulos.
Mei : 22 mei (KBS) : workshop GDPR.
Januari : 16 januari (KBS) : boekhoudprogramma's en andere beheerprogramma's.