BFFS

Agenda

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van de Federatie zal op donderdag 19 april 2018 plaatsvinden.

Raad van Bestuur
De raad zal op 22 maart en 28 juni 2018 vergaderen.

Werkgroepen : volgende vergaderingen
01/03/2018 (KBS) : 11u00-12u15 : Familale Stichtingen geleid door de heer Jean Van Caloen.
09/03/2018 (KBS) : 12u00-14u00 : Educatie geleid door mevrouw France De Kinder.
21/03/2018 (KBS) : 12u00-14u00 : Recht, Financiën en Boekhouding geleid door de heer François Masquelin.

Workshops 2018
Januari : 16 januari : boekhoudprogramma's en andere beheerprogramma's