BFFS

6.

Welke zijn de regels van beraadslaging binnen de raad van bestuur?

Bij gebrek aan andersluidende statutaire of WVV bepalingen, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen van toepassing (artikel 2:41). Beslissingen mogen dus genomen worden met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, de afwezigen, de ongeldige stemmen en de onthoudingen uitgesloten.

Bovendien moeten het opstellen van een intern reglement (artikel 2:59) en de mogelijkheid zich te laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder (artikel 11:10) in de statuten zijn voorzien.