FFS

Werkgroepen

Op basis van concrete gevallen of vragen gesteld door de leden, trachten de werkgroepen antwoorden te bieden of acties te voeren die bij de belangen van de sector aansluiten, o.a. door het organiseren van workshops.

De werkgroepen komen op geregelde tijdstippen bijeen. Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen.

Juridische kwesties
Opvolgen van de wetgeving en de leden ervan op de hoogte te houden.
Voorstellen doen om de belangen van de stichtingen bij de verschillende overheden te behartigen.
Verantwoordelijke : François Masquelin

Financiën, boekhouding, verzekeringen
Behandelen van de technische aspecten.
Waarnemen van de contacten met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Instituut van Bedrijfsrevisoren, Commissie voor Verzekeraars, enz.
Verantwoordelijke : Dominique Foubert

Governance
Promoten van meer ‘transparantie’ en van deugdelijk bestuur binnen de stichtingen.
Verantwoordelijke : Brigitte Duvieusart