BFFS

Aanvraag tot lidmaatschap

Stelt zich kandidaat om lid te worden van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.


Persoonlijke informatie, zoals naam, woonplaats, e-mailadres, organisatie, telefoonnummer, enz. , wordt uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Door deze informatie mee te delen, aanvaardt u dat deze gegevens door de Federatie gebruikt worden om aan haar leden nieuwsbrieven, nuttige informatie en uitnodigingen voor activiteiten door te sturen.De Federatie bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Ze zal met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de Europese wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens (GDPR - EU Reg.2016/679).